Cần Tuyển QA Staff

Tin tuyển dụng cùng khu vực?
Tuyển Dụng Nhân viên Bảo trì

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu

Cần tuyển Trợ lý Giám sát sản xuất

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu

Cần Tuyển vị Trí IE Manager

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu

Tuyển Dụng Quản Lý Cửa Hàng

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu

Cần Tuyển Kỹ Thuật Viên Phun Xăm

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu

Cần Tuyển Nhân Viên Điều Vận

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu

Tuyển Dụng Nhân Viên Bảo Trì

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu

Cần Tuyển Nhân Viên Giao Hàng

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu

Cần Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Tại Đồng Nai

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu

Tuyển Dụng Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Vật Tư

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu

Tuyển Dụng Nhân Viên General Administration

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu

Tuyển Dụng Nhân Viên HR

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu

Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu

Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật R&D

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu

Tuyển Dụng Nhân Viên IT

mức lương Mức lương từ: 12,000,000 - 15,000,000
Vũng Tàu